Innhold Aktiviteter

 

TEGLEN, Spikkestad kirke- og kultursenter: LEIE AV LOKALER.

Foreninger og lag i Røyken kommune har mulighet til å leie lokaler til foreningsaktivitet i Teglen.
Ønsker om fast leie for skoleåret 2018/2019 sendes inn innen 15. mai. Søknader sendt etter fristen, blir ikke med i denne tildelingen og kommer sist i køen.

Det kan også søkes om leie til enkelttiltak fra forening og lag så vel som private gjennom hele året.

 

 

Søknad om leie sendes til post@royken.kirken.no

Evt. som brev til:

Røyken Kirkekontor

Postboks 14, 3431 Spikkestad

 

Besøksadresse:

C. A. Johansens plass 1 (Spikkestad torg).

Åpent man. - fre. 09-15.

 

Dokumenter vedtatt av sameiestyret 03.04.2018:

Reglement for utleie 

Rettningslinjer for utleie 

Prisliste (oppdatert 21.06.18)

Powered by: www.I-tools.no