Innhold Aktiviteter

 

Nå er det ikke lenger bare planer.

Byggingen av Spikkestad kirke- og kultursenter på Spikkestad torg er i gang.

Bygget skal inneholde kirke, livssynsnøytralt seremonirom, kulturlokale og kafe – i tillegg til kontorer til kirkens ansatte.

Røyken kommune og Røyken kirkelige fellesråd samarbeider om dette prosjektet og hvis alt går etter planen, vil  den nye kirken bli vigslet av biskopen 1. søndag i advent 2017.

I menyen til venstre finner du siden "ukens bilde", følg med der for oppdateringer om byggeprosessen.

 

 

 

Vinneren av arkitektkonkurransen var forslaget med tittel "Løft", du kan lese mer om det her:

 

fire forslag

Her kan du se presentasjonen:
http://www.royken.kommune.no/upload/Administrasjonen/Kultur/Presentasjon-L%c3%b8ft.pdf

Powered by: www.I-tools.no