Innhold Aktiviteter

 


Oversikt over ansatte i Kirken i Røyken


 

Agathe Matre (20% permisjon)
Kateket, Røyken & Åros

(m) 408 15 163


 
e-post agathe

 

Angelica Flores
Trosopplærer

(m) 404 48 755

 

 

 

 

Anne Helen Houg
Menighetspedagog i 20% stilling 

(m) 967 50 256

 

  Annette Nordmo 
Kantor, Slemmestad & Nærsnes

(m) 958 69 909
 

e-post Annette  

Eli

Eli Kristin Flåten

Prosjektprest Spikkestad /         prostiprest Lier prosti

(m) 922 90 351

e-post Eli

 

 

Ellen S. Hansen 
Menighetspedagog, Slemmestad & Nærsnes

(m) 915 92 937

 

 

Gunnar Ingeborgvik Volden
Kirketjener Slemmestad og Nærsnes kirker / kirkegårdsarbeider

(m) 916 46 587

 

e-post Gunnar

 

 

 

Heidi Skålid Amundsen 
Trosopplærer

(m) 410 46 057

e-post Heidi Amundsen

 

Heidi Kjølseth 
Daglig leder 

(m) 408 15 160

e-post Heidi Kjøseth

Hilde Røys 
Økonomikonsulent

(m) 915 17 468

 

 

Jan Arne Lervåg                     
Diakon

 

(m) 454 80 431

 

e-post Johan

 

 

Johan Wallace
Kantor i Røyken og Åros

(m) 977 29 628

e-post Johan

 Marita

Marita Bjørke Ådland              Sokneprest Slemmestad & Nærsnes

(m) 414 38 450

 

e-post Marita

 

Merete Fossli
Kirkegårdskonsulent

(m) 408 15 161

e-post Merete

 

peter

 

Peter Andreas Beresford Holby                                       Sokneprest Åros

(m) 905 45 185

 

e-post Peter

 

 

Reidun Gatland Reve
Prosjektstilling fra 1. april

(m) 915 82 949

Roar
Maskot og motivator

 

 

Rolf Erik Hanisch
Sokneprest Røyken

(m) 404 01 531

e-post Rolf Erik

 Stian Fossli

Stian Fossli
Kirketjener Røyken / Kirkegårdsarbeider


(m) 404 13 589

e-post Stian

 

Therese Ludvigsen
Sekretær

(m) 408 15 162

e-post Therese

 

Tom Frimann Nilsson 
Driftsleder Kirkegårdene

(m) 404 06 552

e-post drift

 Tove Sveva

Tove Sveva
Assisterende kirkeverge


(m) 924 55 985

e-post Tove Sveva

 Øystein

Øystein Mollestad
IKT ansvarlig

Kirketjener Åros / Kirkegårdsarbeider

(m) 901 92 652

e-post Øystein

 Øystein

Øyvor Sekkelsten
Kirkeverge fra 1.april

(m) 414 59 443

 

 

 

 

 

Powered by: www.I-tools.no