Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter kl.11.00, 04.12.19


Tid: 04.12.19 - 05.12.19

VELKOMMEN TIL FORMIDDAGSTREFF I

TEGLEN - SPIKKESTAD KIRKE OG KULTURSENTER

Første ONSDAG i måneden fra kl.11.00 til kl.13.00

Her blir det god servering, allsang, opplesning, andakt, utlodning og hyggelig sosialt samvær.

 

dagens tema:

Juleavslutning med festmiddag.

Hanne Dyrendal og Wolfgang Plagge

kommer til oss med sitt juleprogram.


Powered by: www.I-tools.no