Innhold Aktiviteter


Gudstjeneste i Åros kirke kl.11.00, 25.08.19


Tid: 25.08.19 - 26.08.19

ved Peter Holby

kantor Stephen Sirris

nattverd

Etter gudstjenesten vil det bli mulig å fohåndsstemme til menighetsrådsvalget og kirkerådet.

 


Powered by: www.I-tools.no