Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 27.08.19


Tid: 27.08.19 - 28.08.19

Formiddagstreffet på Røyken Menighetshus, er rettet mot pensjonister, men alle som ønsker å delta er velkommen.

Formiddagstreffet er siste tirsdag i måneden fra kl 11:00 til kl 13:30.

Faste programposter er sang/musikk, kåseri, god bevertning, utlodning og andakt. 

Det koster ingenting å delta

 

dagens program:

Erfaringer fra bistand og nødhjelpsarbeid fra ulike land.

v/Per og Anne Lise Midteide.


Powered by: www.I-tools.no