Innhold Aktiviteter


Formiddagstreff i Røyken menighetshus kl.11.00, 26.02.19


Tid: 26.02.19 - 27.02.19

Velkommen til formiddagstreff i Røyken menighetshus siste tirsdag i måneden fra kl.11- 13.30.

På alle møtene blir det god servering, sang, opplesning, andakt, utlodning m.m.

program:

"søvn - tips til god søvnhygiene"

v/frisklivsveileder og fysioterapeut Ellen Aure Skogedal


Powered by: www.I-tools.no