Innhold Aktiviteter


Aftensang, Røyken kirke kl. 19.00


Tid: 21.10.15 - 22.10.15

21.10

Et glimt av det himmelske i hverdagen. Røyken kirkekor inviterer til en kort musikalsk og meditativ aftensang i Røyken kirke en onsdagskveld. Helt gratis

 

Evensong er en kveldsgudstjeneste etter anglikansk tradisjon. Ordningen for evensong ble fastlagt etter reformasjonen i England i «Book of Common Prayer» fra 1662, men den viderefører de gamle tidebønnene, som har vært brukt daglig i kirker over hele verden siden oldkirkens tid, og som består av bibelske salmer fra Salmenes bok, lesninger, nytestamentlige sanger, og bønner.
I denne gudstjenesten synges de fleste leddene av liturgen og koret, og menigheten bruker sine stemmer kun på noen få ledd. Dette legger til rette for en annen type deltakelse i bønnen, ikke nødvendigvis med ord eller handling, men med sanser, kropp og sinn.


Powered by: www.I-tools.no